• Pobieramy program Foobar2000 ze strony:

https://www.foobar2000.org/download

Klikając w Latest stable version:

 • Uruchamiamy instalator i klikamy „I agree”.
 • Zaznaczamy „Standard installation” i klikamy „Next”.
 • Pozostawiamy standardową wartość parametru „Destination Folder” i klikamy „Next”.
 • Wybieramy pełną instalację („Full”) i klikamy „”Install”.
 • Klikamy „Finish”.
 • Po uruchomieniu aplikacji klikamy OK.
 • Następnie klikamy File -> Add location…, lub naciskamy jednocześnie Ctrl+U:
 • W pole „Add location” wpisujemy adresy ulubionych stacji (tylko kolor niebieski), za każdym razem naciskając OK i wracając do poprzedniego kroku:

http://stream.rcs.revma.com/ypqt40u0x1zuv                    {Radio Nowy Świat}
https://stream.rcs.revma.com/ye5kghkgcm0uv                        {Radio 357}
http://stream.radiobaobab.pl:8000/radiobaobab.ogg         {Radio Baobab}

 • Na koniec klikamy prawym pstryczkiem myszy na nagłówek kolumny (np. „Playing”, „Track no”,…), wybieramy „Columns” i odznaczamy niepotrzebne kolumny, klikając w niebieskie ptaszki tak, aby zostały dwa poniższe.
 • Naciskamy (na klawiaturze komputera) klawisz Windows (4 kwadraty po lewej stronie spacji) i na samej górze znajdujemy ikonkę Foobara:
 • Klikamy ją prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Przypnij do ekranu startowego”.
 • Od tej pory Foobar2000 będzie zawsze na nas czekał po naciśnięciu klawisza Windows (Inne kafelki najprawdopodobniej będą się różnić od pokazanych poniżej):

Od tej pory można się cieszyć stabilnym odbiorem stacji radiowych w wysokiej jakości.

Kategorie: Sport